Algemene voorwaarden

 

Ondernemingsgegevens:


De Dobbelkelder

Brammert 24

3650 Stokkem

België

 

[email protected]


0486 46 09 65 / 0486 75 26 56

BE 0764 819 957

 

Zaakvoerders:

 

Cordella Marco en Saccaro Lucia

 

VOF De Dobbelkelder

Brammert 24

3650 Stokkem

RPR Tongeren


Artikel 1: Algemene bepalingen

 

 • Wij van De Dobbelkelder bieden jullie als klant de mogelijkheid om de producten uit onze webwinkel online aan te kopen.

 

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op jou als consument bij elke bestelling die u plaatst op onze website, ‘DeDobbelkelder.be’.

 

 • Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Dobbelkelder moet u daarom deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee u instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

 

 • Bij het plaatsen van een bestelling bezorgen we je bovendien samen met de orderbevestiging of ten laatste bij de levering, een kopie van deze algemene voorwaarden.

 

 • Bijkomende voorwaarden vanwege u als klant worden uitgesloten, tenzij wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Dobbelkelder aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

 

 • Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de BTW-tarieven.

 

 • Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

 • Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

 • De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten zijn wij niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

 

Artikel 3: Aanbod

 

 • Wij beschrijven en vermelden alles wat wij verkopen zo nauwkeurig en zorgvuldig mogelijk op onze website, maar desondanks is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wij van de De Dobbelkelder zijn in geen geval gebonden aan zulke vergissingen of fouten in het aanbod.

 

 • De Dobbelkelder is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

 

 • Wij van De Dobbelkelder zijn in geen geval aansprakelijk voor manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

 • Wanneer u als Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij jou als Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

 

 • Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Dobbelkelder. De Dobbelkelder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

Het bestelproces verloopt als volgt:

 • U kiest een product(en) en voegt deze toe aan de winkelwagen.
 • Wanneer u klaar bent met winkelen klikt u op het winkelwagentje.
 • U controleert de bestelling en past aan waar nodig.
 • Indien u een kortingscode ontving voert u deze in.
 • Kies uw leveringsmethode en bevestig.
 • Klik vervolgens op ‘Doorgaan naar afrekenen’.
 • Vul vervolgens uw gegevens in.
 • Indien je het pakket naar een ander adres wil versturen, dien je dat hier aan te duiden.
 • Kies een betaalmethode.
 • Voer een laatste controle uit.
 • Indien u een opmerking heeft vermeld u dit hier.
 • Accepteer de ‘Algemene voorwaarden’.
 • Klik vervolgens op kopen.
 • Maak de betaling in orde volgens de gekozen betaalmethode.
 • Je ontvangt nu een orderbevestiging voorzien van een traceercode.

 

Als klant heb je de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Bankcontact
 • IDeal
 • Maestro
 • Mastercard
 • Visa

 

De Dobbelkelder is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge van een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

 • Jouw bestelling is compleet en de overeenkomst definitief vanaf het moment dat je een bevestigingsmail ontvangt en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaart de goedkeuring van de betalingsinstelling hebben ontvangen. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact, overschrijving, Paypal en iDEAL. Indien jouw betalingsinstelling weigert in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 

 • Op dat moment gaan wij over tot actie.

 

 • Wanneer alle goederen voorradig zijn, worden deze geleverd binnen 1 à 2 werkdagen.

 

 • Wanneer goederen niet voorradig zijn, worden deze geleverd 1 à 2 werkdagen nadat de betreffende goederen terug voorradig zijn bij ons. Wij informeren jou dan over de leveringstermijn via de orderbevestigingsmail en via onze productpagina.

 

 • Wij leveren op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

 

 • Tegen een meerprijs kan er ook op zaterdag geleverd worden.

 

 • Alle goederen worden verzonden naar het door jou aangegeven adres.

 

 • Al onze verzendingen worden verzorgd door Bpost.

 

 • De verzendingskosten zijn afhankelijk van de bestelling en bestemming, hier vind je een overzicht.

 

 • Wanneer wij niet tijd kunnen leveren word je door ons op de hoogte gebracht voor het verstrijken van de afgesproken leveringsdatum. Indien wij nalaten dit te doen, kun je de bestelling kosteloos annuleren en krijg jij je geld terug binnen de 30 dagen na ontbinding.

 

 • Je hoeft je ook geen zorgen te maken over beschadigde goederen of goederen die verloren gaan tijdens de verzending, want wij dragen het volledige risico.

 

 • Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op jou zodra je de goederen fysiek in bezit hebt ontvangen van de bezorgdienst.

 

 • Ook wanneer je de goederen terugstuurt binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst omdat je ze liever niet wil houden, is het risico van het terug zenden voor jou.

 

 • Indien de door ons geleverde goederen tijdens de zending beschadigd geraakten, niet overeenstemmen met de leveringsbon of met hetgeen je bestelde, moet je dit zo snel als mogelijk (zeker binnen de 3 dagen) aan ons melden en de artikelen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst naar ons terugsturen.

 

 • We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

 • Artikelen besteld via deze webwinkel kunnen wereldwijd geleverd worden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 

 • De geleverde artikelen blijven de exclusieve eigendom van De Dobbelkelder tot op het moment dat jij als klant de volledige betaling in orde bracht.

 

 • Je verbindt je er toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Dobbelkelder te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht/retourneren

 

 • De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij De Dobbelkelder.

 

 • Jij hebt als klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

 • De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop jij als Klant of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

 • Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je als Klant De Dobbelkelder via een ondubbelzinnige en schriftelijk verklaring op de hoogte stellen van jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen via post of e-mail.

 

 • Een brief of e-mail stuur je respectievelijk naar een van de volgende adressen:

 

        De Dobbelkelder

        Brammert 24

        3650 Stokkem

        België

        [email protected] 

 

 • Je kunt ook het herroepingsformulier elektronisch invullen en opsturen via jouw account op onze website www.dedobbelkelder.be. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij jou een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen via e-mail.

 

 • Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

 • Als klant moet jij de goederen zo snel als mogelijk en ten laatste binnen de 14 kalenderdagen na de dag waarop jij de beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De Dobbelkelder hebt meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan:

 

        De Dobbelkelder

        Brammert 24

        3650 Stokkem

        België

        [email protected] 

 

 • Als klant ben je op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

 • De directe kosten van het terugzenden van de goederen zul jij als klant moeten dragen.

 

 • De vermoedelijke kostprijs zullen wij jou meedelen.

 

 • Indien je dit als klant wenst, kunnen wij voor jou een verzendlabel aanmaken. De kosten hiervan worden duidelijk op voorhand meegedeeld en in mindering gebracht van het bedrag dat De Dobbelkelder terug dient te storten aan jou als klant.

 

 • Als klant wordt je verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen.

 

 • Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Dobbelkelder zich het recht voor om jou als klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou als klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

 • Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat jij als consument het artikel slechts mag inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen. Je mag bijvoorbeeld niet de folie rond de speldozen hebben verwijderd. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan doordat jij het gebruikte als klant, dan zal dit ten laste van jou in rekening worden gebracht.

 

 • Als klant kun je het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van goederen die specifiek voor jou vervaardigd/gepersonaliseerd werden, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 

Artikel 8: Garantie

 

 • Wij verzekeren onze klanten dat al onze goederen conform zijn met hun bestelling en voldoen aan de normale eisen die je van de goederen mag verwachten, rekening houdende met de specificaties van het goed. Verder voldoen onze goederen ook aan alle geldende wetten op het moment van de levering.

 

 • Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heb jij als klant wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

 • De Dobbelkelder hanteert de minimumgarantietermijn van 2 jaar.

 

 • Om een beroep te doen op de garantie, moet je als Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

 

 • Als klant dien je dan contact op te nemen met ons en de artikelen die je online bij De Dobbelkelder aankocht en bij jouw thuis afgeleverd werden op onze kosten terug te bezorgen aan De Dobbelkelder.

 

 • Bij vaststelling van een gebrek bij levering moet je als Klant, De Dobbelkelder zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

 • De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, slijtage of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

 • Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

 

 • De Dobbelkelder is bereikbaar op de volgende telefoonnummers:

 

+32 486 46 09 65 / +32 486 75 26 56

 

 

 • Per post op het volgende adres:

 

Brammert 24

3650 Stokkem

België

 

 • Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

 • Op alle overeenkomsten tussen De Dobbelkelder en haar klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

 

 • Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

 

 • In eerste instantie proberen we samen tot een oplossing te komen, mochten we er in een uitzonderlijk geval niet uitkomen dan kun je als klant via de hierna vermelde wegen een klacht indienen:

 

1. Een buitengerechtelijke regeling via de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid via volgend webadres:

    https://consumentenombudsdienst.be/nl

2. Een klacht over een product of onze service kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van BeCommerce:

www.BeCommerce.be  

 

De klacht wordt dan zowel naar ons als naar BeCommerce gestuurd.

 

3. Je kunt als klant ook ten alle tijden een klacht indienen bij de Europese Commissie via:

https://ec.europa.eu/odr/

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

 

 • Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Dobbelkelder beschikt, ben jij als Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien ben je als Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

 

 • Onverminderd het voorgaande behoudt De Dobbelkelder zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

 

Artikel 11: Privacy

 

Wij zijn heel blij dat je vertrouwen stelt in ons als webshop en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina vertellen we je meer over welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we dat doen en hoe we hiermee jouw gebruikersgemak verbeteren. Op deze manier krijg je een goed beeld over hoe wij werken.

 

 • Dit privacybeleid regelt de verwerking van jouw gegevens als Klant door de Dobbelkelder.

 

 • Lees aandacht dit privacybeleid, want het gaat over de verwerking van jouw persoonsgegevens en welke cookies er gebruikt worden door de Dobbelkelder.

 

 • Door het verstrekken van jouw persoons-/contactgegevens op de website www.dedobbelkelder.be, verklaar je kennis te hebben genomen van dit privacybeleid en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

 • Uiteraard respecteert De Dobbelkelder de privacy van al haar gebruikers/bezoekers en draagt ze zorg voor alle gegevens die je aan haar verschaft. Ons beleid respecteert dan ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

 

 • Al je gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van Lightspeed.

 

 • De door jou meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 

 • Het verwerken van jouw bestelling.

 

 • Het versturen van nieuwsbrieven.

 

 • Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van jouw persoonlijke gegevens. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van jouw persoonlijke gegevens te beperken.

 

 • Je kunt je eveneens verzetten tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om jouw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan:

 

        De Dobbelkelder

        Brammert 24

        3650 Stokkem

        België

        [email protected]

 

…kun je gratis jouw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming in te trekken.

 

 • In geval van gebruik van gegevens voor directe marketing kun jij je kosteloos verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor directe marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven. Om jouw rechten uit te oefenen, kun jij je wenden tot:

 

        De Dobbelkelder

        Brammert 24

        3650 Stokkem

        België

        [email protected]

 

 

 • Je gegevens zijn niet toegankelijk voor derden, tenzij dit nodig is voor onze bedrijfsvoering. Wij delen je gegevens daarom met de volgende partijen:

 

        1. Lightspeed            Webshopsoftware/webhosting

        2. Silvasoft               Boekhoudprogramma

        3. Multisafepay         Betaalplatform

        4. Combell                Zakelijk e-mailverkeer

        5. Bpost                   Verzenddienst

 

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

 • Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

 

 • Voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken, verwijzen we je graag naar ons privacybeleid.

 

 • Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 

 • U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 

 • Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

 • Het nalaten op gelijk welk moment door De Dobbelkelder om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

 

 • Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Dobbelkelder. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

 

 • De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

 

 • Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

 • De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant, dit formulier moet je alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen en ons hiervan per post of e-mail op de hoogte wilt brengen.

 

Aan:

De Dobbelkelder

Brammert 24

3650 Stokkem

België

 

[email protected]

 

Beste medewerker van De Dobbelkelder

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Order-/factuurnummer:

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

 

Datum :

 

(*) Weglaten wat niet van toepassing is.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »